Κεντρική Ασίστ Εκτός παρκέ Ηλεκτρονικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, τι αλλάζει από 1η Φεβρουαρίου

Ηλεκτρονικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, τι αλλάζει από 1η Φεβρουαρίου

Ξεκινά αύριο Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 η λειτουργία του Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Εργοδοτών, εντός του πλαισίου που θέσπισε ο Νόμος για την Προστασία της Εργασίας 4808/2021, όπως εξειδικεύθηκε με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη (62599/16-9-2021, ΦΕΚ Β΄4279).

Από τα στοιχεία που θα καταχωρίζονται στο Μητρώο θα προκύπτει με σαφήνεια ποιο σωματείο εκπροσωπεί ποιους και πού εντοπίζονται σωματεία-«σφραγίδες». Η υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και αρχείων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά και μάλιστα με πρωτοβουλία και ευθύνη των ίδιων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μετά την αρχική εγγραφή τους, οι οργανώσεις έχουν την αποκλειστική ευθύνη τήρησης των αρχείων και στοιχείων στην ψηφιακή τους μερίδα.

«Ανοίγουν» οι εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroaorganoseon.yeka.gov.gr

Το Μητρώο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, είναι προσβάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroaorganoseon.yeka.gov.gr και αποτελείται από τα εξής επιμέρους Μητρώα: α) Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) και β) Γενικό Μητρώο Οργανώσεων Εργοδοτών (ΓΕ. ΜΗ.Ο.Ε.).

Από 1ης Φεβρουαρίου καθίσταται τεχνικά δυνατή η εγγραφή στο Μητρώο των οργανώσεων για τις οποίες προβλέπεται η σχετική υποχρέωση, δηλαδή για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, ενώσεις προσώπων εργαζομένων και οργανώσεις των εργοδοτών και ειδικά αυτές που συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή και ορίζουν εκπροσώπους τους στις διοικήσεις των φορέων που εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και στα συλλογικά όργανα αυτού. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4808/2021, η εγγραφή στο μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για συλλογική διαπραγμάτευση, κήρυξη απεργίας και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Για την εγγραφή των υπόχρεων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών στο οικείο μητρώο (ΓΕΜΗΣΟΕ ή ΓΕΜΗΟΕ) απαιτείται, κατά περίπτωση, κατ’ ελάχιστο η υποβολή των ακόλουθων αρχείων ή/και στοιχείων:

– Είδος οργάνωσης, επωνυμία,
– στοιχεία έδρας,
– στοιχεία καταστατικού (Ιδρυτική/Συστατική Πράξη, Επικυρωμένο Καταστατικό, Διαταγή Εγγραφής, Δικαστήριο κατάθεσης αίτησης εγγραφής, Αριθμός-Έτος-Δικαστήριο εγγραφής).

Πηγή: Dnews.gr

Περισσότερα σχετικά άρθρα
Περισσότερα από Άνθεα Κούρου
Περισσότερα σε Εκτός παρκέ

Δειτε επισης

Καντέρ: «O Ερντογάν θα επιτεθεί μια μέρα στην Ελλάδα»

Ο Ενές Καντέρ μίλησε ανοικτά για τις απειλές που δέχτηκε για τη ζωή του και κάλεσε τον Πρω…