Κεντρική Αρθρογράφοι Λαζαρίδης Οι προτάσεις μας για τον Αθλητικό Νόμο

Οι προτάσεις μας για τον Αθλητικό Νόμο

shadow-basketball

lazaridis-miltosΣε τέσσερις ημέρες ολοκληρώνεται η διαβούλευση του υπό ψήφιση Αθλητικού Νόμου και το eBasket.gr, ένα site που δεν περιορίζεται απλά στην καταγραφή αθλητικών (εν προκειμένω μπασκετικών) γεγονότων, ανοίγει τη συζήτηση για τον αθλητισμό που θέλουμε, τον αθλητισμό που μας αξίζει.

Σε αυτό το κείμενο και στα επόμενα που θα ακολουθήσουν, καταθέτουμε τις δικές μας προτάσεις προς συζήτηση, ως τροφή προς σκέψη, χωρίς να πιστεύουμε ότι έχουμε τη μία και μοναδική αλήθεια, θέλοντας να συμβάλλουμε σε έναν γόνιμο και αποδοτικό διάλογο.

Αποτυχημένες εφαρμοσμένες πολιτικές

Ο αθλητικός χώρος, όπως τον αντιλαμβανόμαστε σήμερα, είναι αποτέλεσμα πολιτικών, οι οποίες ασκήθηκαν μέσω των αθλητικών νόμων, που αντικατέστησαν τον νόμο του πρώτου ΓΓΑ της μεταπολίτευσης κ. Παπαναστασίου, που ήταν και ο τελευταίος ο οποίος περιείχε αθλητική έγνοια.

Όλοι οι νόμοι που ακολούθησαν ήταν μια συνεχής παραβίαση των βασικών αρχών του αθλητισμού και της δημοκρατίας, με αποτέλεσμα η διαμορφωμένη πραγματικότητα να μας δίνει τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε στέρεα συμπεράσματα, βασισμένα σε πραγματικά περιστατικά και κοινές διαπιστώσεις, για τον βαθμό αποτυχίας των εφαρμοσμένων πολιτικών.

Οι διαπιστώσεις “εκ του αποτελέσματος” ορίζουν το προφανές, γιατί περιέχουν στοιχεία αντικειμενικότητας και μετρήσιμων μεγεθών, που μπορούν να εκτιμηθούν είτε με αριστερή, είτε με δεξιά ματιά, και να καταλήξουν στο ίδιο αδιάσειστο συμπέρασμα.

Ότι ο επαγγελματικός και σωματειακός αθλητισμός έχουν βαλτώσει, δεν απαιτείται να είσαι δεξιός ή αριστερός για να το διαπιστώσεις.

Οι νόμοι για να είναι σεβαστοί πρέπει, είτε να ρυθμίζουν τις σχέσεις των εμπλεκομένων μερών, με πνεύμα δικαιοσύνης και ισονομίας, είτε να διαμορφώνουν νέο περιβάλλον, βασισμένο στις πραγματικές δυνατότητες του χώρου.

Οι αθλητικοί νόμοι δείχνουν να έχουν σχεδιαστεί με μοντέλο άλλη χώρα, γι’ αυτό και είναι εκτός τόπου και χρόνου και ως εκ τούτου αναποτελεσματικοί.

Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών που ασκήθηκαν στον αθλητισμό, που βασίζονται σε οικονομικές κοσμοθεωρίες, γιατί το δείγμα του πληθυσμού που ασχολείται με τον χώρο αποτελεί κοινωνικό μοντέλο σε πραγματική κλίμακα, προσφερόμενο για προσομοιώσεις με αληθινά πυρά και θύματα.

Ως δομή του κειμένου έχει επιλεγεί η πρόταξη των προδιαγραφών, που κατά την άποψη των ανθρώπων που ασχολούνται για μακρύ διάστημα με τον αθλητισμό, πρέπει να ικανοποιούνται από τον νόμο, για να μπορεί να χαρακτηριστεί αθλητικός και να ακολουθήσει η ανάλυση του σκεπτικού των προτάσεων.

Τα ζητούμενα από έναν αθλητικό νόμο

 • Προστασία των θεμελιωδών αρχών του αθλητισμού και απόρριψη της θεωρίας ότι το ζητούμενο είναι το θέαμα.
 • Κατάργηση των αποκλεισμών με βάση την οικονομική δυνατότητα του οπουδήποτε θέλει να ασχοληθεί με τη διοίκηση του αθλητισμού.
 • Μέριμνα για την προστασία του ρόλου και της λειτουργίας των αθλητικών σωματείων, με την κατοχύρωση του δικαιώματος της αποκλειστικής αθλητικής νομιμοποίησης, που πρέπει να είναι σταθερή και αμετάβλητη, καθώς αποτελεί ζωτικής σημασίας ζήτημα.
 • Απαγόρευση κάθε ενέργειας και διαδικασίας, που απειλεί την υπόσταση του σωματείου.
 • Διαμόρφωση συνθηκών για τη δημιουργία γνήσιου αθλητικού κινήματος.
 • Δημοκρατικός κοινωνικός έλεγχος των διοικήσεων σωματείων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών, από αντιπροσωπευτικές Γενικές Συνελεύσεις.
 • Προστασία του αδυνάτου μέρους και κατάργηση της -παγκόσμιας πρωτοτυπίας- απαράδεκτης και ληστρικής διάταξης (δυστυχώς υιοθετείται από το σχέδιο νόμου), που αναγνωρίζει τη δυνατότητα του γηπεδούχου να καρπούται το τηλεοπτικό δικαίωμα.
 • Επαναφορά της κεντρικής διαχείρισης στη διοργανώτρια του θεσμού, όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
 • Κατάργηση της υποχρέωσης μετατροπής ενός σωματείου σε θνησιγενή Α.Ε., ως προϋπόθεση συμμετοχής σε επαγγελματική κατηγορία, χωρίς περιορισμούς και με διατήρηση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του.
 • Τροποποίηση της σχέσης των Α.Ε. με τα σωματεία. Μετατροπή των υφισταμένων Α.Ε. σε εταιρείες διαχείρισης αγωνιστικών υποχρεώσεων σωματείων, δεσμευόμενες με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπου θα καταγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μερών, καθώς και οι εγγυήσεις, με πρόβλεψη καταγγελίας, με αυξημένη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου, σε περίπτωση δυσφήμισης του, ή μη τήρησης των συμφωνηθέντων.
 • Δυνατότητα των σωματείων, σύναψης σύμβασης αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με εταιρεία διαχείρισης αγωνιστικών υποχρεώσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, προβλεπομένης στην υπάρχουσα νομοθεσία, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, χωρίς περιορισμούς κεφαλαίου, αλλά με εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν τα σωματεία.

Σε περίπτωση πτώχευσης, ή οικονομικής αδυναμίας, ή και βούλησης αποχώρησης της εταιρείας, δεν θα επηρεάζεται η αγωνιστική θέση της ομάδας. Τα χρέη δεν θα διαγράφονται, αλλά θα ακολουθούν τη συμβαλλόμενη εταιρεία. Η αγωνιστική διαχείριση επιστρέφει αυτοδίκαια στο σωματείο, που είτε θα αναλαμβάνει τη λειτουργία της ομάδας, είτε θα συνάπτει σύμβαση με νέα εταιρεία.

Στις περιπτώσεις λύσης της συνεργασίας, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές και αποδεσμεύονται τα πάσης φύσης έσοδα (τηλεοπτικά δικαιώματα, διαφημίσεις, χορηγοί κλπ), που αφορούν τον υπολειπόμενο χρόνο. Ρητά απαγορεύεται στις εταιρείες, η προείσπραξη μελλοντικών εισροών στην αρχή της περιόδου, με σύναψη δανείου με εγγύηση τα έσοδα.

 • Κατάργηση των συνδέσμων φιλάθλων και ενσωμάτωση τους στο μητρικό σωματείο, καθώς κι αυτό ως σύνδεσμος φιλάθλων νοείται.
 • Διασφάλιση των οικονομικών πόρων για τον αθλητισμό, μετά από τη διαμορφωμένη κατάσταση που δημιούργησε η ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ, η δραματική μείωση της διαφημιστικής δαπάνης και η μετατροπή των φιλάθλων σε θεατές αντί για υποστηρικτές.
 • Κίνητρο για ενασχόληση των σωματείων με τις υποδομές και προστασία της παραγωγής τους από την ανεξέλεγκτη δράση των διαμεσολαβητών, που αποψιλώνουν τα σωματεία από ταλαντούχους αθλητές σε πολύ μικρές ηλικίες, δημιουργώντας με αυτήν την πρακτική αντικίνητρο.

Συνεχίζεται

Περισσότερα σχετικά άρθρα
Περισσότερα από Μίλτος Λαζαρίδης
Περισσότερα σε Λαζαρίδης

Δειτε επισης

Μίχος στο Ebasket: «Καταλληλότερος ο Παναγιώτης Φασούλας για την προεδρία της ΕΟΚ»

Εδώ και 25 χρόνια έχει φάει τα παρκέ με το κουτάλι και θεωρεί ότι οι εκλογές της 28ης Μαρτ…