Κεντρική Basket League Ρέθυμνο Γενική Συνέλευση για τους “Μινώταυρους”

Γενική Συνέλευση για τους “Μινώταυρους”

rethimno-cretan kings

Ανακοίνωση εξέδωσε διοίκηση του Ρεθύμνου, με την οποία καλεί σε τακτική γενική συνέλευση όλους τους μετόχους της ΚΑΕ. Η συνέλευση θα λάβει χώρα στις 31/12/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π..μ. στα γραφεία της εταιρίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της << ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α.Ε.>> και Αριθμό ΓΕΜΗ 21826250000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας << ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α.Ε.>>, Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 21826250000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31/12/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π..μ. στα γραφεία της εταιρίας στο Ρέθυμνο, επί της οδού Ηγ. Γαβριήλ, αριθμός 103-105, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 7ης εταιρικής χρήσης 01/07/2014-

30/06/2015 και την μετά των επ’αυτού εκθέσεων του Δ.Σ..

2.Απαλλαγή του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα

πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης 01/07/2014- 30/06/2015.

3. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την 8η εταιρική χρήση 1/07/2015 έως 30/06/2016.

5. Έγκριση αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της “Αθλητικός Γυμναστικός Όμιλος Ρεθύμνης Κ.Α.Ε.” της 07/11/2014 σχετικά με την διανομή μερισμάτων από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

6.Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Ρέθυμνο, 06/10/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ηρακλής Μανουκαράκης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Περισσότερα σχετικά άρθρα
Περισσότερα από Αντώνης Νταλιάνης
Περισσότερα σε Ρέθυμνο

Δειτε επισης

Οριστικό! Στο τοπικό το Ρέθυμνο

Το Ρέθυμνο μετά την αποχώρηση του Κωστή Ζομπανάκη αποχώρησε από την Basket League, αλλά κα…