Κεντρική Basket League Ρέθυμνο Γενική Συνέλευση μετόχων

Γενική Συνέλευση μετόχων

rethymno-aenk-koumpouras

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ Ρεθύμνο συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου, στις 18:00, στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α.Ε.” (Αρ. ΜΑΕ 62475/02/Β/07/14) και Αριθμό ΓΕΜΗ 21826250000 Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Κ.Α.Ε.“, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, επί της οδού Εμμανουήλ Πορτάλιου, αριθμός 23, Ρέθυμνο, (αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 1ης εταιρικής χρήσης 11/10/2007-30/06/2009 και την μετά των επ’αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.. 2.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 2ης εταιρικής χρήσης 01/07/2009-30/06/2010 και την μετά των επ’αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.. 3.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 3ηςεταιρικής χρήσης 01/07/2010-30/06/2011 και την μετά των επ’αυτού εκθέσεων του Δ.Σ.. 4.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 4ης εταιρικής χρήσης 01/07/2011-30/06/2012 και την μετά επ’αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. 5.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 5ης εταιρικής χρήσης 01/07/2012-30/06/2013 και την μετά επ’αυτού εκθέσεων του Δ.Σ..

6.Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 1ης εταιρικής χρήσης 11/10/2007-30/06/2009. 7. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 2ης εταιρικής χρήσης 11/10/2009-30/06/2010. 8. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 3ης εταιρικής χρήσης 11/10/2010-30/06/2011. 9. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης 11/10/2011-30/06/2012. 

10. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 5ης εταιρικής χρήσης 11/10/2012-30/06/2013. 11. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίης του άρθρου 7 του Καταστατικού της. 12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της. 13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.14. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Ρέθυμνο, 09/04/2014
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Σαραντινός Ι.Νικόλαος – Ευάγγελος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Περισσότερα σχετικά άρθρα
  • Mamba Forever

    “ΡΕ ΠΕΘΑΝΕ Ο ΚΟΜΠΙ”… Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που διαβάζω, ανοίγοντας το κινητό με…
  • Double Impact (vid, pics)

    Εάν κάτι έγινε διακριτό μέσα από τη φετινή free agency (πέραν της δραστικής αλλαγής “…
  • Όταν έγινε “πεντάστερος” (vid)

      Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την προσθήκη ακόμα ενός αστεριού, του πέμπτου, …
Περισσότερα από Νίκος Χροναίος
Περισσότερα σε Ρέθυμνο

Δειτε επισης

Οριστικό! Στο τοπικό το Ρέθυμνο

Το Ρέθυμνο μετά την αποχώρηση του Κωστή Ζομπανάκη αποχώρησε από την Basket League, αλλά κα…